Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz
A prostřednictvím webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu fileno@fileno.cz

Jaké informace je třeba poskytnout?
V případě hlášení nežádoucího účinku uveďte dle možností následující informace:

Podrobnosti o produktu:
– Název produktu (obchodní název) – (síla, dávka, šarže, doba užívání)
– K léčbě jakého onemocnění je produkt používán?
Podrobnosti o nežádoucím účinku:
– popis události, začátek příznaků, průběh, ukončení reakce
Informace o osobě nahlašující nežádoucí účinek:
– jméno, adresa, telefon

Zasláním emailu poskytujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů.
Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.