SRDEČNÍ SELHÁNÍ

E-learning

SRDEČNÍ SELHÁNÍ
edukační kurz pro zdravotní sestry

dovolujeme si Vás informovat o novém vzdělávacím kurzu,
který je určen pro kardiologické zdravotní sestry. Certifikovaný kurz
je zaměřen na oblast „Srdečního selhání“ a probíhá pod odbornou
záštitou České kardiologické společnosti.

Hlavním cílem kurzu je seznámit a zapojit zdravotní sestry
do managementu srdečního selhání a poskytnout jim cenné informace
ze současné moderní praxe. Kromě odborného růstu v dané oblasti
je pro absolventa kurzu přínosem i rozšíření odbornosti v rámci
celoživotního vzdělávání.

Pro více informací navštivte web kurzu www.srdecniselhani-edukace.cz